Informacion mbi koronavirusin: shqip

Test dhe gjurmë

 

 

Mund të hyni në faqen tonë në provë dhe gjurmë për më shumë informacion.

 

Testimi dhe mjekimi  për Koronavirus (COVID-19)

Vizitorët e huaj në Angli, duke përfshirë edhe ata që jetojnë në UK ( Mbretërinë e Bashkuar) pa lejeqëndrim, nuk do të detyrohen të paguajnë për:

  • testim për koronavirus (edhe nëse testi tregon se ju nuk keni koronavirus)
  • mjekim për koronavirus

Nuk kërkohen kontrollime të imigracionit nëse ju keni vetëm testimin ose mjekimin për  koronavirus.

 

Duke përdorur mjetin tonë të përkthimit në faqen e internetit

Përkthejeni të gjitha informacionet në faqen tonë të internetit duke përdorur mjetin e aksesit në internet. Ju mund të përdorni mjetin duke zgjedhur butonin e aksesit në krye të faqes sonë të internetit. Për më shumë informacion, ju lutem shikoni faqen tonë në duke përdorur mjetin e qasjes në internet.

Note that feedback relates only to this page and it's content. You can also feedback about the entire site.

For complaints or compliments, please go to Complaints or Compliments

Rate this page:

Thanks for your feedback